Skocz na góręSkocz do treściSkocz do stopki

Aktualności

             UWAGA!            

Szanowni Państwo,

rekrutacja do projektu na dzień dzisiejszy jest już
zamknięta.

Jednak wobec bardzo dużego zainteresowania  potencjalnych
stażystów ale i organizatorów staży wystąpiliśmy z wnioskiem do PFRON o
wydłużenie okresu realizacji projektu do marca 2022r.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz bieżących informacji, będziemy Państwa o  tym informować.


Poszukujemy trenera szkoleń dla koordynatorów dostępności i pracowników administracji samorządowej

Więcej informacji znajdziesz tutaj


Jesteśmy dla Was dostępni!

Pomimo ciężkiego okresu w Polsce i na świecie – pandemii koronawirusa – nasi doradcy i trenerzy są dalej dla Was dostępni pod mailami i telefonami - ze względu na bezpieczeństwo Wasze i nasze podjęliśmy decyzję o zmianie formuły pracy - proponujemy więc Wam kontakt telefoniczny i mailowy. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i życzymy dużo siły, zdrowia oraz nadziei na rychły powrót do pełnowymiarowych działań projektowych.


Rekrutacja do projektu trwa! Można cały czas zgłaszać aplikacje!

„Od stażysty do specjalisty: aktywizacja zawodowa osób

z niepełnosprawnościami poprzez staże w administracji publicznej"


oraz


„Stażysta-pracownik-specjalista: wzmocnienie kompetencji

zawodowych osób z niepełnosprawnościami poprzez

staże w administracji publicznej"
Szkolenia informacyjno-świadomościowe dla przedstawicieli dolnośląskich urzędów administracji rządowej w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych realizuje we współpracy z PFRON dwa projekty w ramach programu „Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Polegają one na aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami poprzez staże zawodowe w jednostkach administracji publicznej. Adresatem staży są osoby w wieku produkcyjnym, niezatrudnione, a nowością w tym projekcie jest to, że nie preferuje się żadnych grup niepełnosprawności, czyli jest to program dla wszystkich niepełnosprawnych! Oferty staży przygotowano w oparciu o zapotrzebowanie jednostek administracji publicznej w województwach: mazowieckim (Warszawa), opolskim, lubuskim, łódzkim, śląskim (Katowice) i dolnośląskim (Wrocław, Lubań i Szklarska Poręba). Po okresie stażu niepełnosprawni stażyści mają szansę na podjęcie pracy, która niekoniecznie dotyczy, jak to dotychczas często bywało, podrzędnych stanowisk, bo np. w Ministerstwach są to odpowiedzialne, często wyspecjalizowane stanowiska urzędnicze. Takimi stażami obejmiemy: mówi Monika Żak- koordynatorka projektu, około 250 niepełnosprawnych stażystów, a potem mam nadzieję, pracowników tych urzędów.

W dniu 07.02.2020 r. zorganizowano w KSON pierwsze szkolenie, na którym obecnych było 9 przedstawicieli przyszłych pracodawców reprezentujących: Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie Odrzańskim i Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu i Szklarskiej Porębie. Celem głównym szkolenia było zwiększenie wiedzy i podniesienie świadomości na temat niepełnosprawności i społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami oraz promocja osób z niepełnosprawnościami jako pełnowartościowych pracowników, czyli zwrócenie uwagi na możliwości tych osób, a nie tylko ograniczenia. W trakcie 5 godzinnego szkolenia trenerzy pracy i doradcy zawodowi wyjaśniali też na czym polega istota projektu i jak pracować z osobami niepełnosprawnymi z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Przedstawiono również zasady polityk horyzontalnych wobec zatrudnienia niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Mamy nadzieję: mówi specjalista ds. rekrutacji  Agnieszka Nowak z KSON-u, że w ślad za największymi w Polsce pracodawcami,  jakimi są jednostki administracji rządowej  pójdą również  jednostki samorządu terytorialnego. Dotyczy to przede wszystkim obszaru o szczególnych potrzebach zatrudnieniowych osób niepełnosprawnych, tj. w Urzędach Miast, Gmin, Urzędu Marszałkowskiego etc. jest bardzo duże zainteresowanie tym projektem.  Na początku lutego br. odbyło się spotkanie w Urzędzie Pracy w Lubaniu, na które zaproszono osoby niepełnosprawne  poszukujące pracy. Na 7 zaplanowanych miejsc stażowych  w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych  Straży  Granicznej w Lubaniu i Szklarskiej Porębie zgłosiło się aż 30 osób, z czego z żalem musieliśmy wybrać 7 najlepszych: mówi pani Agnieszka.

Projekt „Stabilne zatrudnienie- osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” trwa do końca roku 2020. Nadal przyjmujemy zgłoszenia dotyczące miejsc pracy w Warszawie, Łodzi, Opolu, Katowicach i oczywiście na Dolnym Śląsku. Z zasadami projektu można zapoznać się na stronie Internetowej projektu www. administracja-praca-kson.pl lub mailowo na [email protected]


Dokumenty do pobrania

Masz pytania?

Chętnie na nie odpowiemy!

Staże w Warszawie

Telefon: 668 374 414

Staże w Łodzi, Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim

Telefon: 571 217 146

Staże w pozostałych
miejscowościach

Telefon: 606 296 420 lub 509 794 155

Rysunek mężczyzny rozmawiającego przez telefon i robiącego notatki.