Skocz na góręSkocz do treściSkocz do stopki

Miejsca stażu

Staże dla projektu:

“Od stażysty do specjalisty: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami poprzez staże w administracji publicznej”

 • Ministerstwo Rozwoju (Warszawa)
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki (Wrocław)
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie Odrzańskim (Krosno Odrzańskie)
 • Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych w Straży Granicznej (Lubań)
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach (Katowice)
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu (Opole)

Staże dla projektu:

Stażysta-pracownik-specjalista: wzmocnienie kompetencji zawodowych osób z niepełnosprawnościami poprzez staże w administracji publicznej

 • Łódzki Urząd Wojewódzki (Łódź)
 • Ministerstwo Aktywów Państwowych (Warszawa)
 • Urząd Statystyczny (Warszawa)
 • Państwowa Agencja Atomistyki (Warszawa)
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta (Warszawa)
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (Warszawa)
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego / Canard - Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (Warszawa)
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Warszawa)
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (Warszawa)
 • Urząd Transportu Kolejowego (Warszawa)
 • Urząd do spraw Cudzoziemców (Warszawa)
 • Komenda Główna Policji (Warszawa)
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki (Warszawa)
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie (Warszawa)
 • Nadwiślański Oddział Straży Granicznej (Warszawa)

Masz pytania?

Chętnie na nie odpowiemy!

Staże w Warszawie

Telefon: 668 374 414

Staże w Łodzi, Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim

Telefon: 571 217 146

Staże w pozostałych
miejscowościach

Telefon: 606 296 420 lub 509 794 155

Rysunek mężczyzny rozmawiającego przez telefon i robiącego notatki.