Skocz na góręSkocz do treściSkocz do stopki

Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)

  • Administrator jest administratorem danych osobowych użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  • Dane osobowe użytkowników będą wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celu właściwego wykonania usługi w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.).
  • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora obejmują wszystkie dane podane przez użytkownika w formularzu zamówienia.
  • Dane osobowe użytkownika nie będą przez Administratora udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków ściśle określonych przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu niniejszego serwisu.
  • W Serwisie mogą być umieszczane reklamy i ogłoszenia. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnego doboru reklam i ogłoszeń, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów prawa.

Masz pytania?

Chętnie na nie odpowiemy!

Staże w Warszawie

Telefon: 668 374 414

Staże w Łodzi, Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim

Telefon: 571 217 146

Staże w pozostałych
miejscowościach

Telefon: 606 296 420 lub 509 794 155

Rysunek mężczyzny rozmawiającego przez telefon i robiącego notatki.